Ipad üçin arzan bahaly telefon displeýi

Gysga düşündiriş:

Arza ssenariisi:Noutbuk stendi, “iPad” planşet stendi, planşet stendi hökmünde ulanylyp bilner

Synag mähellesi:talyplar, depderler, sanly planşetler, köplenç ulanylýan işgärler

Synag ýagdaýlary:öý ofisi, ofis, açyk ofis, açyk güýmenje


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik maglumat

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Material

4 mm galyňlykdaky awiasiýa alýumin garyndysy + silikon

Faceerüsti bejeriş prosesi

anodizasiýa

Reňk

Duman kümüş / ýarag

Belentlik burçy

6 tizlikli burçy sazlamak (27 ° ~ 42 °),

Boý aralygy

85-125mm beýikligi sazlamak

Ulanylýan modeller

10 ~ 14 dýuým

Agram

≤10Kg

Howpsuzlyk kepilnamasy

Hil barlagy hasabaty

Patent

Daş görnüşi

Aýratynlyklary

NS10MINI (7)

College Kollejlerde we uniwersitetlerde ýylylygyň ýaýramagy üçin dizaýn

● Alýumin garyndysy 4 mm galyňlaşdyrylan ýerleşiş, 10 kg statiki ýük göteriji, berk we çydamly

● Metal bişirmek boýagy, owadan görnüşi

Sl Süýşmedik silikon noutbugy goraýar

Old Eplenýän we göçme, dürli sahnalary isleg boýunça üýtgedip bolýar

10 10-14 dýuým noutbuk üçin amatly

● 6 dişli sazlamak

Düşündiriş

Göçme noutbuk stendi ýokary hilli metaldan ýasalýar we tekiz gyralary önümçilik döwründe islendik ýiti gabyklardan azatdyr.Material güýçli, egilmek we deformasiýa etmek aňsat däl, durnukly we dürli dişli enjamlara uýgunlaşanda pese gaçmaz. Surfaceerüsti silikon pad kompýuteriň dyrmaşmaz.Aşaky silikon padiň süýşmeýän funksiýasy bar we ulanylanda süýşmez.

Göçme noutbuk stendi beýikligi sazlamagyň 6 pozisiýasyny hödürleýär we köp burçly stend elleriň, bilekleriň, boýnuň we boýnuň agyrysynyň öňüni almaga kömek edýär we oturanyňyzda dogry duruşy ösdürýär.Düzülip bilinýän 6 belentlik, noutbukyňyzy iň oňat görnüşe laýyklaşdyryp boljak ergonomiki burçly dizaýnda saklar.Bize * kynçylyklaryny halas edip biler.Uzak wagtlap kompýuter ulanýan adamlary has ygtybarly ediň.Maşgala we dostlaryňyz üçin iň gowy baýramçylyk / doglan gün sowgady.

5

Bu kompýuter stendi bukulýan we göçme, gaty ýeňil we näzik, daşamak aňsat, iş stoly, öý, mekdep, ofis ýa-da syýahat üçin göçme MacBook Pro stendi.

Bu noutbuk stend Riser kompýuter stendi, MacBook Air / Pro, Google Pixelbook, HP, Dell, Lenovo ThinkPad, Acer, Chromebook, Microsoft Surface we iPad we ş.m. ýaly 10-14 dýuýmlyk noutbuklaryň hemmesi üçin diýen ýaly amatlydyr.

Kompýuter stendiniň içi boş dizaýny, ýylylygyň ýaýramagyna we tebigy howa akymyna mümkinçilik berýär, bu kompýuter noutbukynyň sowuk bolmagyna kömek edýär we aşa gyzmagyň we çişmegiň öňüni alýar.

1
NS10MINI (3)
NS10MINI (4)
RN1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • NS10MINI (10) NS10MINI (9) NS10MINI (8) NS10MINI (7) NS10MINI (6) NS10MINI (5) NS10MINI (4) NS10MINI (3) NS10MINI (2) NS10MINI (1)