“Cyberpunk” stiliniň bukulýan noutbuk stendi, “MacBook Pro / Air”, “HP”, “Lenovo”, “Sony”, “Dell”, has köp 9-17 dýuým noutbuk

Gysga düşündiriş:

Programma ssenariisi: Noutbuk stendi, “iPad” planşet stendi, planşet stendi hökmünde ulanylyp bilner

Synag mähellesi:talyplar, depderler, sanly planşetler, köplenç ulanylýan işgärler

Synag ýagdaýlary: öý ofisi, ofis, açyk ofis, açyk güýmenje


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik maglumat

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Material

4 mm galyňlykdaky awiasiýa alýumin garyndysy + silikon

Faceerüsti bejeriş prosesi

anodizasiýa

Reňk

Duman kümüş / ýarag

Belentlik burçy

6 tizlikli burçy sazlamak (20 ° ~ 38 °),

Boý aralygy

102 ~ 175mm beýikligi sazlamak

Ulanylýan modeller 9,7 ~ 17 dýuým

Giriş

1

J Düzülip bilinýän we Ergonomiki apt Noutbuk stendi işleýän wagtyňyz ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin 6 derejeli sazlanyp bilinýän beýikligi üpjün edýär.Maksimum rahatlyk we has gowy ergonomika üçin film ýazmakdan başlap.Bu noutbuk stendini ulanmak diňe bir egniňizi we aşaky bel agyryny aýyrmaga kömek etmän, boýnuňyzy we egniňizi agyrydan gorap bilýän duruşyňyzy netijeli gowulaşdyryp we düzedip biler.

【Giňişleýin ylalaşyk Apple Apple Macbook, Macbook Air, Macbook Pro, iPad, Microsoft Surface Pr, ThinkPad, Lenovo, Asus, Dell, Huawei noutbugy we ş.m. ýaly 10-17 dýuýmlyk noutbuk ýa-da planşet üçin amatly. iň ýokary agramy 30 kg.Şeýle hem, planşetlerde, kitap kitaplarynda we käbir kitaplarda işleýär.

At atylylygyň ýaýramagy we şemalladyş dizaýny air Howa akymyny ýokarlandyrmak, noutbukyňyz işleýän wagty has gowy howa çalşygyny we ýylylygyň ýaýramagyny üpjün etmek we sowuk saklamak üçin uly meýdanyň içi boş dizaýny we sazlanylýan beýikligi ulanmak.Kompýuteriňiziň has çalt we has netijeli işlemegine kömek eder.Işleýişiň peselmegi we aşa gyzmagy sebäpli ulgamyň çökmegi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

【Çydamly we doly gorag】 Noutbuk göteriji, kompýuteriňizi has durnuklaşdyrmak we enjamyňyzy Dyrnaklardan we süýşmelerden goramak üçin 4 tarapynda we aşaky bezeginde (silikon ýassyklar bilen örtülen) gaty alýumin gurluşyndan ýasalýar.Şonuň üçin asla titremek barada alada etmeli däl.

2
3

【Göçme we bukulýan port Göçme noutbuk stendiniň bukulýan dizaýny, wagtyňyzy we ýeriňizi tygşytlap bilýän gaty amatly.Çemodanlarda, sumkalarda ýa-da sumkalarda götermek aňsat.Dynç alyşdan tä işe gidýänler üçin ajaýyp.

【Kiberpunk stili】 Bu göçme noutbuk stendi, elektron sport oýunçylarynyň oýun oýnamagy üçin amatly we dürli reňk sazlamalaryny kabul edýän kiberpunk dizaýn stilini kabul edýär.

4
6
5
7
RN1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9