Kärhana habarlary

 • Renonyň ergonomiki önümlerini tapmagyň syýahaty

  Renonyň ergonomiki önümlerini tapmagyň syýahaty

  Ergonomika, gurallary ulanmagy mümkin boldugyça adam bedeniniň tebigy görnüşine laýyk getirmekden ybaratdyr, şonuň üçin gurallary ulanyp bilýän adamlar işleýän wagtynda hiç hili işjeň fiziki we akyl uýgunlaşmagyna mätäç bolmaz, şeýlelik bilen ýüze çykýan ýadawlygy azaldar. gurallaryny ulanmak.Sahypada ...
  Koprak oka
 • Önümiň ösüşi barada Reno

  Önümiň ösüşi barada Reno

  Reno, Japanaponiýanyň “Foxconn” -da işlän daşary ýurtly Amazon maglumat derňew topary we önüm dizaýn topary bar.Müşderileriň funksional talaplaryny kanagatlandyrmakdan başga-da, önümde ergonomiki dizaýn ýörelgelerini kabul edýäris ...
  Koprak oka
 • Üç ulgamly şahadatnama.

  Üç ulgamly şahadatnama.

  2022-nji ýylyň 26-njy aprelinde RENO diýlip atlandyrylýan Şençzhenen Reno Maglumat Tehnologiýa Co., Ltd. ISO45001, ISO9001 we ISO14001 üç ulgamly şahadatnamany üstünlikli geçdi.ISO9001 ulgamy şu wagta çenli dünýäde iň ösen hil çarçuwasydyr we ýokary derejede tanalýar ...
  Koprak oka