OEM IPAD, iphone üçin ýokary hilli ykjam telefon stendini düzdi

Gysga düşündiriş:

Uly göwrüm: Beýleki telefon stendleri bilen deňeşdirilende, has uly durnuklylygy we has giň sazlaşyklylygy üpjün etmek üçin bu stendiň has uly göwrümi we uzaldyjy gollary bar.

Güýçli gurluşyk we ulanyjy üçin amatly dizaýn: Telefon saklaýjymyzyň hereketini üpjün etmek bilen berkligi ýokarlandyrýan premium mat bilen alýumin garyndysyndan ýasalan.Galyberse-de, näzik ýalpyldawuk amal eliňize zyýan bermez ýa-da käbir zeper ýetirmez. Goldaw hökmünde alýumin garyndysy, gabygy PC / ABS materialy, aşagynda süýşmäge garşy silikon aýak pad + silikon arka pad bar


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik maglumat

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Jübi telefony (2)

Göçme we amatly: Bu iş stoly telefon stendi kiçi we göçme, kiçi göwrümli we kiçi aýak yzy bilen, syýahat edeniňizde götermek aňsat, islän wagtyňyz, islendik ýerde wideo ýa-da film hezil edip bilersiňiz.

Süýşmeýän dizaýn: Bu telefon saklaýjynyň silikon gapaklary, telefonyňyzy ýa-da planşetiňizi berk saklaýar, süýşmeginiň we çyzylmagynyň öňüni alýar.Ekrana basanyňyzda telefonyňyzy taşlamak barada alada etmeli däl.Mundan başga-da, aňsat zarýad bermek üçin stendde ätiýaçlyk zarýad deşikleri bar.

Düşündiriş

Reňk sazlamasy: dürli reňkler düzülip bilner, elmydama ýüregiňize laýyk reňk bar, häzirki wagtda gül altyn, ýary gije gök, kümüş, goýy çal

Giňişleýin ylalaşyk we ýagdaý: Stol telefon eýesi ähli 3.5-8 "Telefon we planşet, programmalaryň giň gerimi: ofisde, aşhanada, ýatylýan otagda, kitaphanada ýa-da stolda bolsun, bu telefon eýesi smartfonyňyzy ýerleşdirmek üçin ajaýyp ýa-da planşet. Google Pixel 、 Nexus, Google Pixel, ýakmak we beýleki jübi telefonyny goraýjy gaplary aýyrmak hökman däl, gorag korpusynyň enjamlaryny düzeltmek üçin çeňňek giňdir.

Jübi telefony (3)
Jübi telefony (5)
Jübi telefony (4)
RN1 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Jübi telefony stendi (1) Jübi telefony (2) Jübi telefony (3) Jübi telefony (4) Jübi telefony (5) Jübi telefony (6) Jübi telefony (7) Jübi telefony (8) Jübi telefony (9)