Jübi telefonynyň eýesi

  • OEM IPAD, iphone üçin ýokary hilli ykjam telefon stendini düzdi

    OEM IPAD, iphone üçin ýokary hilli ykjam telefon stendini düzdi

    Uly göwrüm: Beýleki telefon stendleri bilen deňeşdirilende, has uly durnuklylygy we has giň sazlaşyklylygy üpjün etmek üçin bu stendiň has uly göwrümi we uzaldyjy gollary bar.

    Güýçli gurluşyk we ulanyjy üçin amatly dizaýn: Telefon saklaýjymyzyň hereketini üpjün etmek bilen berkligi ýokarlandyrýan premium mat bilen alýumin garyndysyndan ýasalan.Galyberse-de, näzik ýalpyldawuk amal eliňize zyýan bermez ýa-da käbir zeper ýetirmez. Goldaw hökmünde alýumin garyndysy, gabygy PC / ABS materialy, aşagynda süýşmäge garşy silikon aýak pad + silikon arka pad bar